Để đạt công dân và tổ chức trung hòa carbon, mỗi cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp cần phải nỗ lực giảm phát thải ngay trong thường ngày và hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Bù đắp carbon sẽ là một trong những giải pháp nhanh chóng để đạt Danh hiệu TRUNG HÒA CARBON hướng tới mục tiêu NET ZERO.

Comments