Thông báo thực hiện kiểm kê khí nhà kính ngành TNMT & Công Thương - 4 ngày trước

Thông báo thực hiện kiểm kê khí nhà kính ngành TNMT & Công Thương

Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ sở báo cáo số liệu hoạt động và thông tin liên quan để phục vụ kiểm kê khí nhà kính ngành Công […]

Cơ hội tín chỉ các-bon từ việc trồng “Gỗ của các vị thần” - 6 ngày trước

Cơ hội tín chỉ các-bon từ việc trồng “Gỗ của các vị thần”

Hiện nay, việc trồng rừng và phát triển rừng đang được Đảng, nhà nước, các địa phương và doanh nghiệp quan tâm. Không chỉ bảo vệ rừng, tạo cảnh quan và tăng khả năng hấp […]

Áp dụng “điểm phạt” với doanh nghiệp không báo cáo về phát thải khí nhà kính? - 1 tuần trước

Áp dụng “điểm phạt” với doanh nghiệp không báo cáo về phát thải khí nhà kính?

HOSE đang cân nhắc đưa tiêu chí báo cáo khí nhà kính của kỳ báo cáo thường niên năm 2022 là điểm phạt nếu các doanh nghiệp không có nội dung này. Trong khuôn khổ […]

Carbon Pricing Dashboard

Luận giải thị trường các-bon (PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách TNMT)

ĐỐI TÁC