Cơ hội để giảm phát thải và gia tăng lợi nhuận khi tham gia thị trường carbon - 1 tháng trước

Cơ hội để giảm phát thải và gia tăng lợi nhuận khi tham gia thị trường carbon

Mặc dù thị trường các-bon trong nước chưa vận hành nhưng các hoạt động trao đổi tín chỉ các-bon từ Việt Nam ra quốc tế đã diễn ra sôi động. Chính vì vậy, doanh nghiệp […]

Câu chuyện về tín chỉ carbon – Trung hòa phát thải từ bản chất - 1 tháng trước

Câu chuyện về tín chỉ carbon – Trung hòa phát thải từ bản chất

Đối với ông Nguyễn Thanh Quang – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX: DDG), tín chỉ carbon cũng giống như nhiều chứng chỉ khác, tất cả đều hướng tới […]

Đào tạo về Hệ thống trao đổi hạn ngạch ETS và thị trường carbon tại Việt Nam - 2 tháng trước

Đào tạo về Hệ thống trao đổi hạn ngạch ETS và thị trường carbon tại Việt Nam

Ngày 26/2, Khóa đào tạo về Hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải (ETS) và thị trường các-bon cho các cơ quan nhà nước liên quan, các tổ chức và các doanh nghiệp đã […]

ĐỐI TÁC