Nhiều doanh nghiệp cá nhân sẵn sàng đầu tư vào thị trường carbon - 2 tuần trước

Nhiều doanh nghiệp cá nhân sẵn sàng đầu tư vào thị trường carbon

Các chương trình giảm phát thải Carbon của EU đã thất bại. Tín Chỉ Carbon và giá Carbon sẽ như thế nào để giúp chống biến đổi khí hậu? Thị trường giao dịch phát thải […]

Thị trường carbon là ‘chìa khóa’ cho mục tiêu net zero - 3 tuần trước

Thị trường carbon là ‘chìa khóa’ cho mục tiêu net zero

Thị trường carbon được tạo ra bởi các chính sách về khí hậu, hoặc mục tiêu khí hậu của một hay nhiều quốc gia/tổ chức, bằng hoạt động giao dịch hạn ngạch phát thải khí […]

CEPVN và Deloitte Việt Nam hợp tác, chia sẻ, hòa hợp vì mục tiêu phát triển bền vững - 1 tháng trước

CEPVN và Deloitte Việt Nam hợp tác, chia sẻ, hòa hợp vì mục tiêu phát triển bền vững

Với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, từ đó đưa ra những hành động thiết thực cho chính doanh nghiệp […]

ĐỐI TÁC