Dấu hiệu trục lợi tín chỉ carbon thông qua thỏa thuận hợp tác viện trợ - 3 ngày trước

Dấu hiệu trục lợi tín chỉ carbon thông qua thỏa thuận hợp tác viện trợ

Tỉnh Hòa Bình cảnh báo, đã xuất hiện dấu hiệu đối tác nước ngoài lợi dụng viện trợ để đưa ra yêu cầu sở hữu lợi nhuận phát sinh từ tín chỉ carbon. Chăm sóc […]

Thẩm định kết quả kiểm kê KNK cần phải là tổ chức nhà nước - 1 tháng trước

Thẩm định kết quả kiểm kê KNK cần phải là tổ chức nhà nước

Trong Dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 06/2022/NĐ-CP, Ban soạn thảo đã đưa ra đề xuất cần có đơn vị thẩm định độc lập thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính […]

Doanh nghiệp với NET ZERO, ESG: Sức tới đâu, làm tới đó - 2 tháng trước

Doanh nghiệp với NET ZERO, ESG: Sức tới đâu, làm tới đó

“Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, muốn tăng trưởng nhanh tất yếu không tránh khỏi phải đứng trước những lựa chọn đánh đổi. Bao giờ chúng ta đạt được trình độ như […]

ĐỐI TÁC