Biến đổi khí hậu

Thông điệp từ Hội nghị Biến đổi khí hậu COP28

quanly
2023/10/27 - 8:26:23

Các dữ kiện khoa học được báo cáo gần đây trong Báo cáo đánh giá lần thứ sáu của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu cho thấy rõ rằng thế giới còn phải cố gắng rất nhiều mới đạt đượcđạt được mục tiêu nóng lên toàn cầu 1,5°C và các mục tiêu của Thỏa thuận Paris. Kết quả của báo cáo này và những hậu quả về khí hậu hiện tại khẳng định sự cần thiết của việc biến tham vọng thành thành tựu và chuyển từ giai đoạn ngôn từ sang đạt được kết quả hữu hình và hiệu quả. Do đó, chúng ta cần tăng cường các kế giảm 43% lượng khí thải toàn cầu vào năm 2030 hoạch của mình, đẩy nhanh các quyết định và hành động nhằm so với mức của năm 2019, bên cạnh việc cung cấp thêm tài chính về khí hậu và tham gia tăng cường các biện pháp thích ứng với mục tiêu xây dựng khả năng phục hồi khí hậu và tránh những hậu quả không thể khắc phục được. Đẩy nhanh việc đạt được quá trình chuyển đổi có trật tự, có trách nhiệm, công bằng và hợp lý trong lĩnh vực năng lượng và giảm phát thải trước năm 2030.

Phát triển các cơ chế tài trợ khí hậu bằng cách thực hiện các cam kết trước đó và phát triển khuôn khổ cho thỏa thuận toàn cầu mới về tài chính. Đặt việc bảo vệ con người, thiên nhiên và cải thiện cuộc sống và sinh kế làm trọng tâm của hành động vì khí hậu. Đảm bảo rằng nỗ lực của tất cả các bên và các bên liên quan thu hút và huy động COP28 trở thành Hội nghị toàn diện nhất của các Bên. Những thách thức mà chúng ta phải đối mặt là rất lớn và thời gian để điều chỉnh lộ trình là ngắn và hạn chế, nhưng vẫn có những cơ hội đáng kể để tăng tốc và mở rộng hành động về khí hậu cũng như tăng cường đầu tư hỗ trợ khí hậu góp phần thúc đẩy con đường tăng trưởng nhằm đạt được sự phát triển bền vững chung. Các quốc gia phải nỗ lực tận dụng những cơ hội này để đạt được mục tiêu giảm 22 tỷ tấn khí thải nhà kính trong 7 năm tới và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các mô hình mới về tăng trưởng kinh tế bền vững, tăng trưởng cao, ít phát thải, trong một môi trường cách đạt được tiến bộ cơ bản mong muốn và giải quyết các thách thức liên kết giữa khí hậu và phát triển một cách công bằng và công bằng. Vì lý do này, vào tháng 7 năm ngoái, Chủ tịch COP 28 đã xây dựng một kế hoạch hành động đầy tham vọng dựa trên bốn trụ cột bao gồm các vấn đề mà thế giới cần đó là:

  1. Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng, hợp lý và có hệ thống giám sát đảm bảo việc giảm khí thải trước năm 2030;
  2. Chuyển đổi tài chính khí hậu bằng cách thực hiện tốt các cam kết đã có và thiết lập khuôn khổ cho thỏa thuận mới về tài chính;
  3. Đặt thiên nhiên, con người và sinh kế làm trọng tâm của hành động vì khí hậu;
  4. Huy động toàn diện các nguồn lực kinh tế tư nhân, xã hội; cải thiện hiệu quả thị trường carbon tự nguyện để huy động các nguồn lực tài chính

Comments