24/05/2024

Nhiều vướng mắc khi kinh doanh tín chỉ carbon tại Việt Nam

quanly - 3 tuần trước

Cùng với nhiều tỉnh thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đang hoàn thiện hồ sơ trình các cơ quan chức năng xây dựng đề án […]
22/05/2024

Doanh nghiệp với NET ZERO, ESG: Sức tới đâu, làm tới đó

quanly - 3 tuần trước

“Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, muốn tăng trưởng nhanh tất yếu không tránh khỏi phải đứng trước những lựa chọn đánh đổi. Bao giờ chúng ta đạt được trình độ như […]
13/05/2024

Quy hoạch điện VIII một năm nhìn lại?

quanly - 1 tháng trước

Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg, ngày 15/5/2023. Tính đến nay vừa tròn 1 năm, nhưng công việc triển khai thực hiện các dự án […]
13/05/2024

Khuyến nghị cho lộ trình Net zero của Việt Nam

quanly - 1 tháng trước

McKinsey – một trong ba công ty tư vấn chiến lược lớn nhất thế giới (Big Three) của Hoa Kỳ vừa cập nhật báo cáo tựa đề “Hoạch định lộ trình hoàn thành mục tiêu […]
13/05/2024

Bộ trưởng TN&MT chỉ đạo phát triển quản lý tín chỉ các-bon

quanly - 1 tháng trước

Đó là chỉ đạo của Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh khi nghe Báo cáo về tình hình quản lý tín chỉ […]
13/05/2024

Việt Nam trong quá trình phát triển xanh

quanly - 1 tháng trước

Khi vừa theo đuổi tham vọng chuyển từ một quốc gia thu nhập trung bình sang một quốc gia thu nhập cao, đồng thời vừa hướng tới một xã hội có phát thải ròng bằng […]
13/05/2024

Các đề xuất mới về hoạt động kiểm kê KNK

quanly - 1 tháng trước

Trong giai đoạn đầu, các cơ sở có mức phát thải lớn thuộc 3 lĩnh vực: nhiệt điện, sản xuất sắt thép, sản xuất xi măng sẽ được phân bổ hạn ngạch phát thải khí […]
05/05/2024

Chỉ thị của Thủ tướng về tăng cường công tác quản lý tín chỉ các-bon

quanly - 1 tháng trước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 2/5/2024 về tăng cường công tác quản lý tín chỉ các-bon nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia […]
22/04/2024

Bổ sung nhiều quy định về kiểm kê KNK và thị trường carbon!

quanly - 2 tháng trước

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát […]