13/05/2024

Các đề xuất mới về hoạt động kiểm kê KNK

quanly - 2 tuần trước

Trong giai đoạn đầu, các cơ sở có mức phát thải lớn thuộc 3 lĩnh vực: nhiệt điện, sản xuất sắt thép, sản xuất xi măng sẽ được phân bổ hạn ngạch phát thải khí […]
22/04/2024

Nhiều quy định mới tại dự thảo sửa đổi kiểm kê khí nhà kính!

quanly - 1 tháng trước

Trong giai đoạn đầu, các cơ sở có mức phát thải lớn thuộc 3 lĩnh vực: nhiệt điện, sản xuất sắt thép, sản xuất xi măng sẽ được phân bổ hạn ngạch phát thải khí […]
15/04/2024

Lộ trình phát triển thị trường carbon và phân bổ KNK

quanly - 1 tháng trước

Đối tượng được phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính là các nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất sắt thép, cơ sở sản xuất xi măng thuộc đối tượng quy định […]
29/01/2024

Thực hiện Kiểm kê KNK ngành công thương

quanly - 4 tháng trước

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 38/2023/TT-BCT quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương. Thông […]
20/12/2023

Lướt TikTok, Facebook cũng phát thải CO2

quanly - 5 tháng trước

Trong bối cảnh một phút lướt Facebook, TikTok, YouTube cũng phát thải CO2, doanh nghiệp cần tiến lên một phiên bản khác trong chiến lược kinh doanh thay vì chỉ nghĩ đến làm kinh tế, […]
27/11/2023

CEPVN và DELOITTE Việt Nam tổ chức thành công Khóa tập huấn Kiểm kê KNK tại Bình Dương

quanly - 6 tháng trước

Vừa qua, Trung tâm Bảo vệ môi trường và Ứng phó Biến đổi khí hậu cùng (CEPVN) với DELOITTE Việt Nam đã tổ chức thành công chương trình tập huấn kéo dài trong 02 ngày […]
10/11/2023

COP28: Những con số biết nói!

quanly - 7 tháng trước

COP28 diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với hành tinh: Một mùa hè phá kỷ lục về nhiệt độ đã để lại hàng loạt thảm họa trên khắp thế giới; Thế giới có […]
07/11/2023

Chiêu sinh Khóa Đào tạo và hướng dẫn lập báo cáo kiểm kê KNK cấp cơ sở theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP

quanly - 7 tháng trước

Net Zero phát thải ròng bằng 0 là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược nhằm ngăn chặn các nguy cơ nóng lên toàn cầu và nhiệt độ Trái đất không tăng quá 1,5 […]
25/10/2023

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực rừng và đất lâm nghiệp

quanly - 7 tháng trước

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh […]