22/04/2024

Bổ sung nhiều quy định về kiểm kê KNK và thị trường carbon!

quanly - 2 tháng trước

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát […]
03/10/2023

Thực hiện tuyên bố JETP: Các doanh nghiệp phải thực hiện mục tiêu Net zero

quanly - 8 tháng trước

Ngày 31/8/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 1009/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập  quan hệ đối tác chuyển […]
02/08/2023

Hiểu rõ khái niệm “Trung hòa carbon” và “Phát thải ròng bằng 0”

quanly - 11 tháng trước

Carbon neutral (Trung hòa carbon) đang dần trở thành xu thế mới của thế giới. Ngày nay, ngày càng có nhiều công ty cam kết thực hiện mục tiêu carbon neutral, net zero, hoặc các […]
02/08/2023

Áp dụng “điểm phạt” với doanh nghiệp không báo cáo về phát thải khí nhà kính?

quanly - 11 tháng trước

HOSE đang cân nhắc đưa tiêu chí báo cáo khí nhà kính của kỳ báo cáo thường niên năm 2022 là điểm phạt nếu các doanh nghiệp không có nội dung này. Trong khuôn khổ […]
11/01/2023

Kiểm kê khí nhà kính theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, Trách nhiệm và cơ hội để thực hiện mục tiêu Net zero

quanly - 1 năm trước

Kiểm kê khí nhà kính là gì? Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định 06/2022/NĐ-CP kiểm kê khí nhà kính là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các […]