Biến đổi khí hậu

CEPVN và DELOITTE Việt Nam tổ chức thành công Khóa tập huấn Kiểm kê KNK tại Bình Dương

quanly
2023/11/27 - 8:46:05

Vừa qua, Trung tâm Bảo vệ môi trường và Ứng phó Biến đổi khí hậu cùng (CEPVN) với DELOITTE Việt Nam đã tổ chức thành công chương trình tập huấn kéo dài trong 02 ngày cho các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị vị tư vấn tại khu vực phía nam về hướng dẫn lập báo cáo Kiểm kê Khí nhà kính theo ISO 14064 và Nghị định số 06/2022/NĐ-CP.

 

Hình ảnh: Các đại biểu tham dự chương trình tập huấn Kiểm kê KNK

Tham gia chương trình tập huấn lần này có sự tham gia chia sẻ của Ông Phạm Việt Biên Cương, Giám đốc CEPVN; về phía DELOITTE Việt Nam có sự tham dự của Bà Phạm Thị Minh Hương, Phó Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Phát triển Bền vững & Chống biến đổi khí hậu và bà Nguyễn Minh Hiền, Phó Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Phát triển Bền vững & Chống biến đổi khí hậu; 02 chuyên gia, giảng dạy về các nội dung hướng dẫn lập báo cáo kiểm kê KNK theo tiêu chuẩn ISO 14064 là ông Tô Thanh Sơn, Giám đốc Phát triển bền vững và Chuyên gia Trần Quang của SGS Việt Nam.

Hình ảnh: Ông Phạm Việt Biên Cương Giám đốc CEPVN chia sẻ về các quy định pháp luật liên quan tới Kiểm Kê KNK

Chương trình tập huấn lần này giúp các các cơ sở, doanh nghiệp cần phải hiểu, nắm rõ các quy định và thực hiện trách nhiệm kiểm kê nộp báo cáo phát thải khí nhà kính theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020; Nghị định số 06/2022/NĐ-CP vào ngày 07 tháng 01 năm 2022 để quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

Hình ảnh: Ông Tô Thanh Sơn, Chuyên gia ISO 14064, Giám đốc Phát triển bền vững SGS Việt Nam chia sẻ về nguyên tắc tính toán và báo cáo kiểm kê KNK

Theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 01 năm 2022 Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thì có khoảng gần 2.000 các công ty hoạt động trong các lĩnh vực Năng lượng, Giao thông vận tải, Xây dựng, Các quá trình công nghiệp, Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất, và Chất thải thuộc danh sách được ban hành phải có trách nhiệm thực hiện hoạt động kiểm kê và báo cáo số liệu về phát thải khí nhà kính cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Hình ảnh: Ông Trần Quang, Chuyên gia về ISO 14064 SGS Việt Nam chia sẻ tại chương trình về cách tính toán số liệu

Các học viên tham dự Khóa học có thể hiểu những nguyên tắc; phương pháp xác định, tính toán và lên sơ bộ báo cáo Kiểm kê KNK cho đơn vị của mình; BTC và chuyên gia sẽ đồng hành hỗ trợ xây dựng lộ trình, tư vấn các giải pháp giảm phát phải, một số nguyên tắc thiết lập dự án tạo tín chỉ carbon và phương pháp quản trị ESG để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững hơn cho doanh nghiệp.

Hình ảnh: Bà Nguyễn Minh Hiền, DELOITTE Việt Nam chủ trì phần mini game tổng hợp các kiến thức về khí nhà kính cho các học viên

Hình ảnh: Bà Phạm Thị Minh Hương, PGĐ Dịch vụ Phát triển bền vững và Chống biến đổi khí hậu Deloitte Việt Nam chia sẻ về quản lý ESG để hướng tới mục tiêu Net zero cho các cơ sở, doanh nghiệp

Kết thúc hội thảo, BTC mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp cùng thực hiện các quy định pháp luật tại Việt Nam, đón đầu những xu hướng tất yếu, không thể đảo ngược nhằm ngăn chặn các nguy cơ nóng lên toàn cầu và nhiệt độ Trái đất không tăng quá 1,5 độ C. Đây không chỉ là mục tiêu của quốc gia mà còn là mục tiêu mỗi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đang hướng tới và có trách nhiệm thực hiện.

 

Hình ảnh: Các học viên chia sẻ về tình hình Kiểm kê KNK tại cơ sở

 

Hình ảnh: Các học viên, tư vấn viên đang thảo luận về bài tập tại chương trình

Hình ảnh: Trao tặng quà cho cá nhân có điểm số cao nhất tại phần thi game tổng hợp kiến thức Kiểm kê KNK

Hình ảnh: Trao Giấy chứng nhận cho học viên tham gia chương trình đào tạo và chụp hình lưu niệm

 

 

Comments