02/08/2023

Chuyên đề 4: Hệ thống giao dịch phát thải (ETS)

quanly - 10 tháng trước

Hệ thống giao dịch phát thải (ETS): Là hệ thống được chính phủ thiết lập, qua đó đặt giới hạn phát thải cho các cơ sở phát thải được quản lý bởi ETS qua việc […]
02/08/2023

Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới 2008: “Hướng tới một nền kinh tế ít carbon”

quanly - 10 tháng trước

13/03/2023

Tiềm năng công nghệ thu hồi và lưu trữ carbon

quanly - 1 năm trước

Công nghệ thu hồi và lưu trữ carbon (carbon capture and storage – CCS) không còn quá mới mẻ. Tuy nhiên vẫn còn một chặng đường dài để nó chứng minh năng lực thực sự […]
10/03/2023

Phát triển bền vững gắn liền bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu ở nước ta hiện nay

quanly - 1 năm trước

Thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quan hệ, tác động qua lại, cùng […]
20/12/2022

Diễn đàn: Trách nhiệm cộng đồng và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

quanly - 1 năm trước

Ngày 14/12, tại Nhà khách Bộ Quốc phòng (số 266 Thụy Khuê, Tây Hồ, TP Hà Nội) diễn ra Diễn đàn: “Trách nhiệm cộng đồng và doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát […]