Biến đổi khí hậu

COMING SOON: LỄ PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH RACE TO NET ZERO VÀ DIỄN ĐÀN “CƠ HỘI ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THỊ TRƯỜNG CÁC-BON”

quanly
2023/08/02 - 7:46:45

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục, lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính; Quyết định số 896/QĐ-TTg về phê duyệt chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050; các Thông tư hướng dẫn thực hiện kiểm kê khí nhà kính trong các lĩnh vực và xu hướng phát triển thị trường các-bon trên thế giới.

Thời hạn đăng ký tham dự trước 15h00 ngày 12 tháng 6 năm 2023 tại link https://bit.ly/netzerohcm .

Với tầm nhìn cơ hội về đầu tư và thương mại trong thị trường các-bon (sắp được hình thành, vận hành thí điểm từ năm 2025) tại Việt Nam, Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (Chủ tịch là TS. Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) cùng với Trung tâm Bảo vệ môi trường và Ứng phó biến đổi khí hậu và Tập đoàn Nagase Việt Nam phối hợp với các cơ quan ban, ngành, địa phương tổ chức Lễ phát động Chiến dịch RACE TO NET ZERO và Diễn đàn“Cơ hội đầu tư, thương mại và trách nhiệm của doanh nghiệp trong thị trường các-bon”.

Các thông tin, chiến lược, quyết sách chia sẻ tại chương trình thể hiện tầm nhìn vĩ mô, dài hạn và tham vọng của các tổ chức, doanh nghiệp cơ sở trong thời điểm hiện nay; đồng thời Quý cơ sở cũng thuộc đối tượng được tham gia thị trường các-bon (Điều 16 Nghị định 06/2022/NĐ-CP). Do đó, Ban tổ chức rất mong nhận được sự tham dự trực tiếp của Ban lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp và đóng góp ý kiến cho nội dung Diễn đàn.

– Thời gian dự kiến: bắt đầu từ 8h00 ngày 16 tháng 6 năm 2023 (Thứ sáu)

– Địa điểm: Khách sạn Ramana Saigon, 323 Đ. Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Hình thức tổ chức: trực tiếp và trực tuyến

– Thành phần mời tham dự: Đại diện lãnh đạo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội; đại diện các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Hội, Hiệp hội, các Cục, Vụ, Viện thuộc cơ quan bộ, ban, ngành; đại diện các Sở TNMT, Sở Công thương, Sở NN&PTNT khu vực phía nam; Các Viện nghiên cứu, các Trường đại học; đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ sở tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thời hạn đăng ký tham dự trước 15h00 ngày 14 tháng 6 năm 2023 tại link https://bit.ly/netzerohcm . Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ban tổ chức: số điện thoại: 0911.974.369, thư điện tử: cepvn.netzero@gmail.com, website: vnnetzero.com.

Thông tin một số sự kiện đã phối hợp tổ chức:

Sự kiện 01: https://moitruong.net.vn/dien-dan-trach-nhiem-cong-dong-va-doanh-nghiep-trong-viec-thuc-hien-muc-tieu-phat-thai-rong-bang-0-vao-nam-2050-57134.html (14/12/2022)

Sự kiện 02: https://moitruong.net.vn/dien-dan-thach-thuc-va-co-hoi-cho-doanh-nghiep-viet-nam-trong-thuc-hien-muc-tieu-phat-thai-rong-bang-0-57300.html (23/12/2022)

Sự kiện 03: https://moitruong.net.vn/dien-dan-dien-gio-va-muc-tieu-net-zero-vao-nam-2050-61339.html (ngày 26/5/2023)

Trân trọng cảm ơn./.

Comments