Biến đổi khí hậu

Lợi nhuận khổng lồ từ giao dịch tín chỉ carbon mà doanh nghiệp Việt bỏ lỡ

quanly
2023/08/02 - 7:39:08

“Tín chỉ carbon hiện đang là tài nguyên hấp dẫn trong bối cảnh cả thế giới đi theo xu hướng phát triển kinh tế bền vững. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa tiếp cận và nắm được cách thức giao dịch tín chỉ carbon” – TS Nguyễn Quốc Trung (Trung tâm Bảo vệ Môi trường và Ứng phó biến đổi khí hậu) đưa quan điểm.

Comments