Biến đổi khí hậu

Việt Nam – Hàn Quốc: Hợp tác thúc đẩy các dự án tạo tín chỉ các-bon trong khuôn khổ Điều 6 của Thỏa thuận Paris

quanly
2023/08/02 - 7:43:41

Nhằm triển khai hợp tác song phương theo Thỏa thuận khung hợp tác về biến đổi khí hậu, ngày 23/6/2023, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Đặng Quốc Khánh và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp, Năng lượng Hàn Quốc Lee Chang-yang đã chính thức trao Biên bản ghi nhớ hợp tác trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol .

img_0722-01.jpeg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ giữa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Đặng Quốc Khánh và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Lee Chang-yang về triển khai Điều 6 của Thỏa thuận Paris. ảnh: Thống Nhất

Ngày 23/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chủ trì Lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Lễ đón diễn ra trọng thể với 21 phát đại bác chào mừng rền vang trong tiếng quốc thiều của hai nước.

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và đại biểu cấp cao hai nước cùng chứng kiến cơ quan hữu quan của hai nước trao đổi 17 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Nhằm triển khai hợp tác song phương theo Thỏa thuận khung hợp tác về biến đổi khí hậu giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Đặng Quốc Khánh và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp, Năng lượng Hàn Quốc Lee Chang-yang đã chính thức trao Biên bản ghi nhớ về Hợp tác thúc đẩy các dự án tạo tín chỉ các-bon trong khuôn khổ Điều 6 của Thỏa thuận Paris trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Theo đó, các bên tham gia thống nhất hợp tác tăng cường năng lực, trao đổi thông tin, kiến thức, các phương pháp thực tiễn tốt nhất và kinh nghiệm triển khai trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon theo quy định quốc gia, các chính sách quản lý và phát triển các hoạt động, nguồn lực giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Các bên tham gia sẽ xác định các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trên cơ sở cùng có lợi được thực hiện bởi các công ty của Hàn Quốc và Việt Nam, tạo điều kiện cho việc vừa triển khai vừa học hỏi và thiết lập cơ sở hạ tầng, năng lực cần thiết để thực hiện các hoạt động với định hướng tạo các kết quả giảm nhẹ chuyển giao quốc tế (được gọi là “ITMOs”).

Các bên tham gia sẽ coi các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính này là các hoạt động hợp tác trên cơ sở thử nghiệm được thống nhất bằng văn bản, sẽ hợp tác thúc đẩy phát triển các phương thức và thủ tục phê duyệt hoạt động; thẩm định và chia sẻ các kết quả giảm nhẹ đạt được; để tạo, phê duyệt và chuyển giao ITMOs nhằm đóng góp cho việc thực hiện NDC của cả hai quốc gia. Các phương thức và thủ tục như vậy có thể được đưa vào một văn kiện/thỏa thuận để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ các khuôn khổ và quy định quốc gia của bên tham gia để thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Các bên tham gia sẽ thúc đẩy các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nhằm tạo điều kiện thúc đẩy tăng cường năng lực và công nghệ ở Việt Nam và Hàn Quốc, góp phần thực hiện NDC của Việt Nam và Hàn Quốc. Các bên tham gia cũng thúc đẩy việc triển khai các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính này và các hợp tác tương lai về các dự án giảm phát thải, hấp thụ khí nhà kính trên cơ sở hai bên cùng có lợi và quan tâm.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết, trong hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác về chính trị – đối ngoại, duy trì thường xuyên giao lưu, tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Hai bên nhất trí nhận thức chung về việc cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong lĩnh vực quốc phòng an ninh; thúc đẩy hợp tác thực chất, chuyển giao công nghệ, đẩy mạnh hợp tác, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống…

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ các khoản viện trợ không hoàn lại với tổng quy mô là 200 triệu USD giai đoạn 2024 – 2027 cho các lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục, chuyển đổi số…, nhất là có kế hoạch hỗ trợ nghiên cứu chung giữa hai nước với quy mô 30 triệu USD trong khoảng 10 năm tới, nhằm hỗ trợ tập trung đổi mới khoa học công nghệ của Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất cao việc Hàn Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận công nghệ lõi, công nghệ hiện đại; triển khai giai đoạn hai Dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST), một biểu tượng hợp tác phát triển hướng đến tương lai giữa hai nước.

Comments